Rijksoverheid

Deze website is momenteel niet in gebruik.

Enkele weken voor er een landelijke verkiezing of referendum wordt gehouden, wordt deze website in gebruik genomen. Er staat dan onder meer informatie op over wie kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing of het referendum, en over hoe u uw stem kunt uitbrengen, of hoe u dit iemand anders voor u kunt laten doen. Als er op grond van de Wet raadgevend referendum een referendum over een wet of verdrag wordt gehouden dan staat daarover ook informatie op deze website.

De eerste komende verkiezingen zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Deze zullen naar verwachting plaatsvinden op 15 maart 2017.

Op dit moment is er geen wet of verdrag waarover op grond van de Wet raadgevend referendum een referendum moet worden gehouden.